top of page

Metode de Cercetare în Științele Sociale

WORKSHOP RAYS

02 noiembrie 2022 – 08 februarie 2023

 

 

Romanian Association of Young Scholars (RAYS) are plăcerea să vă invite la cea de a treia ediţie a Workshop-ului Academic „Metode de Cercetare în Ştiinţele Sociale”, începând cu data de 02 noiembrie 2022, de la orele 18:00.

 

Adresat tinerilor cercetători şi într-un cadru prietenos, workshop-ul îşi propune clarificarea unor aspecte metodologice precum documentarea, cercetarea, structurarea, redactarea, analiza ştiinţifică şi publicarea tezei de doctorat/ lucrării de disertaţie, cele mai multe sesiuni fiind dedicate programului SPSS (aplicații) și metodelor calitative de cercetare. Toţi participanţii vor primi o diplomă la finalul workshop-ului, precum și materialele prezentate la fiecare ședință.

 

Scopul acestui demers ştiinţific este acela de a consolida şi dezvolta cunoştinţele în domeniul metodelor de cercetare specifice ştiinţelor sociale în rândul masteranzilor şi doctoranzilor. Totodată, finalitatea acestui workshop este una cu caracter practic, deoarece la fiecare întrevedere participanţii vor avea posibilitatea de a-şi prezenta teza de disertaţie/ doctorat din perspectivă metodologică, putând astfel să beneficize de feedback-ul colegilor şi al profesorilor invitaţi.

Astfel, Workshop-ul academic „Metode de cercetare în domeniul ştiinţelor sociale” vizează următoarele obiective:

  • promovarea activităţii de cercetare;

  • dezvoltarea deprinderilor de comunicare interactivă în rândul doctoranzilor şi masteranzilor;

  • stimularea interesului pentru implicarea în studiul metodelor de cercetare specifice ştiinţelor sociale;

  • promovarea dreptului la educaţie continuă.

 

Pentru înscrieri, vă rugăm să trimiteţi un e-mail (cu numele, prenumele, statutul şi afilierea instituţionlă) la office@rays.org.ro până la data de 01 noiembrie 2022. Întâlnirile atelierului vor avea lor pe platforma Zoom, bilunar. Taxa de participare la toate cele opt ședințe este de 100 RON.

afis_Workshop_RAYS_2022.jpg
bottom of page