top of page

Metode de Cercetare în Științele Sociale

WORKSHOP RAYS

02 MARTIE - 08 IUNIE 2017

 

 

 

Romanian Association of Young Scholars (RAYS), Centrul de Cercetare în Relații Economice Internaționale și Școala Doctorală de Economie și Afaceri Internaționale  au plăcerea să vă invite  cea de a doua ediţie a Workshop-ului Academic „Metode de Cercetare în Ştiinţele Sociale” , începând cu data de 02 martie 2017, de la orele 18:00, la sediul Facultăţii de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din B-dul Dacia, nr. 41, sala 1204.

 

Adresat tinerilor cercetători şi într-un cadru prietenos, workshop-ul îşi propune clarificarea unor aspecte metodologice precum documentarea, cercetarea, structurarea, redactarea, analiza ştiinţifică şi publicarea tezei de doctorat/ lucrării de disertaţie, cele mai multe sesiuni fiind dedicate programului SPSS (aplicații) și metodelor calitative de cercetare. Toţi participanţii vor primi o diplomă la finalul workshop-ului.

 

Scopul acestui demers ştiinţific este acela de a consolida şi dezvolta cunoştinţele în domeniul metodelor de cercetare specifice ştiinţelor sociale în rândul masteranzilor şi doctoranzilor. Totodată, finalitatea acestui workshop este una cu caracter practic, deoarece la fiecare întrevedere paticipanţii vor avea posibilitatea de a-şi prezenta teza de disertaţie/ doctorat din perspectivă metodologică, putând astfel să beneficize de feedback-ul colegilor şi al profesorilor invitaţi.

 

Ședințele workshop-ului vor avea loc bilunar, la sediul ASE***. Invitați sunt prof. dr. Rodica Milena Zaharia (REI-ASE), cercetător științific dr. Bogdan Voicu (ICCV- Academia Română), prof. dr. Georgeta Ghebrea (FSP-UB), asist. dr. Irina Boncea (REI-ASE & RAYS) și dr. Cristina Manolache (Președinte RAYS).

Astfel, Workshop-ul academic „Metode de cercetare în domeniul ştiinţelor sociale” vizează următoarele obiective:

  • promovarea activităţii de cercetare din cadrul ambelor instituţii co-organizatoare;

  • dezvoltarea deprinderilor de comunicare interactivă în rândul doctoranzilor şi masteranzilor;

  • stimularea interesului pentru implicarea în studiul metodelor de cercetare specifice ştiinţelor sociale;

  • promovarea dreptului la educaţie continuă.

 

Pentru înscrieri, vă rugăm să trimiteţi un e-mail (cu numele, prenumele, statutul şi afilierea instituţionlă) la office@rays.org.ro până la data de 01 martie 2017.

***RAYS mulțumește conducerii Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice (REI-ASE), precum și conducerii Centrului de Cercetare în Relații Economice Internaționale și conducerii Școlii Doctorale de Economie și Afaceri Internaționale pentru amabilitatea cu care ne-au pus la dispoziție spațiul de lucru și materialele necesare de logistică, sprijinind astfel o inițiativă a tinerilor pentru tineri.

SPEAKERS

 

  1. Prof. Dr. Rodica Milena ZAHARIA (REI-ASE): Teoria și practica cercetării științifice

  2. *To be confirmed* Identificarea variabilelor și construirea unui proiect de cercetare

  3. Asist. Dr. Irina BONCEA (REI-ASE) & Dr. Cristina MANOLACHE (RAYS): Colectarea și analiza datelor primare/ secundare

  4. Cercetător Dr. Bogdan VOICU (ICCV - Academia Română): Metode de cercetare cantitativă - SPSS

  5. Prof. Dr. Georgeta GHEBREA (FSPUB): Metode de cercetare calitativă

bottom of page