top of page

Metode de Cercetare în Științele Sociale

WORKSHOP RAYS

23 MARTIE - 1 IUNIE 2016

 

 

 

Romanian Association of Young Scholars (RAYS) are plăcerea să vă invite la prima ediţie a Workshop-ului Academic „Metode de Cercetare în Ştiinţele Sociale” , începând cu data de 23 martie 2016, de la orele 18:00, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice din Bd-ul Expoziţiei, nr. 30A, etaj  7, sala 706.

 

Adresat tinerilor cercetători şi într-un cadru prietenos, workshop-ul îşi propune clarificarea unor aspecte metodologice precum documentarea, cercetarea, structurarea, redactarea, analiza ştiinţifică şi publicarea tezei de doctorat / lucrării de disertaţie. Toţi participanţii vor primi o diplomă la finalul workshop-ului.

 

Scopul acestui demers ştiinţific este acela de a consolida şi dezvolta cunoştinţele în domeniul metodelor de cercetare specifice ştiinţelor sociale în rândul masteranzilor şi doctoranzilor. Totodată, finalitatea acestui workshop este una cu caracter practic, deoarece la fiecare întrevedere paticipanţii vor avea posibilitatea de a-şi prezenta teza de disertaţie/ doctorat din perspectivă metodologică, putând astfel să beneficize de feedback-ul colegilor şi al profesorilor invitaţi.

 

Ședințele workshop-ului RAYS vor avea loc bilunar, la sediul SNSPA***. Invitați sunt prof. dr. Rodica Milena Zaharia (REI-ASE), lect. dr. Todor Arpad (FSP-SNSPA), asist. dr. Irina Boncea (REI-ASE), cercetator stiintific dr. Bogdan Voicu (ICCV- Academia Romana) si prof. dr. Georgeta Ghebrea (FSP-UB).

 

Astfel, Workshop-ul academic „Metode de cercetare în domeniul ştiinţelor sociale” vizează următoarele obiective:

  • promovarea activităţii de cercetare din cadrul ambelor instituţii co-organizatoare;

  • dezvoltarea deprinderilor de comunicare interactivă în rândul doctoranzilor şi masteranzilor;

  • stimularea interesului pentru implicarea în studiul metodelor de cercetare specifice ştiinţelor sociale;

  • promovarea dreptului la educaţie continuă.

 

Pentru înscrieri, vă rugăm să trimiteţi un e-mail (cu numele, prenumele, statutul şi afilierea instituţionlă) la office@rays.org.ro până la data de 22 martie 2016.

 

***RAYS mulțumește conducerii Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (FSP-SNSPA), reprezentată de domnul Prodecan prof. dr. Andrei Țăranu pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziție spațiul de lucru și materialele necesare de logistică, sprijinind astfel o inițiativă a tinerilor pentru tineri.

SPEAKERS

 

  1. Prof. Dr. Rodica Milena ZAHARIA (REI-ASE): Introducere în metodologia cercetării științifice

  2. Lect. Dr. Arpad TODOR (FSP-SNSPA): Redactarea unui proiect de cercetare

  3. Asist. Dr. Irina BONCEA (REI-ASE) & Cristina MANOLACHE (RAYS): Conferințe și evenimente academice

  4. Cercetător Dr. Bogdan VOICU (ICCV - Academia Română): Metode de cercetare cantitativă

  5. Prof. Dr. Georgeta GHEBREA (FSPUB): Metode de cercetare calitativă

bottom of page