top of page

OPORTUNITĂȚI DE PUBLICARE

 

Norme de tehnoredactare

Autorii vor trimite lucrările finale, sub forma unor documente Microsoft Word, prin e-mail la office@rays.org.ro, până pe 15 iulie 2017. În urma evaluării Comitetului Științific, toate lucrările acceptate vor fi publicate.

 

Indicații generale de redactare

  • Numar de pagini: 10-15 pagini

  • Margini: 2,5 cm (sus, jos, stânga, dreapta)

  • Font: TNR 12, spațiere de 1,5 cm, aliniere justify

Pentru lucrările redactate în limba română, utilizarea diacriticelor este obligatorie. Mai multe detalii despre stilul tipografic și formatul articolului vă vor fi furnizate prin e-mail după eveniment.

 

Considerați, de asemenea, următoarele:

*Lucrările finale pot fi trimise spre publicare numai în cazul în care ele nu au fost publicate deja sau se află în proces de publicare de către o altă conferință/ revistă/ editură.

**Toate lucrările trimise sunt supuse evaluării Comitetului Științific, ca atare, ele trebuie să întrunească cerințele de relevanță științifică, originalitate, claritate și rigoare academică.

***Lucrările finale ce nu corespund formatului indicat mai sus și modelului atașat vor fi retrimise autorilor în vederea modificării.

 

OPORUNITĂȚI DE PUBLICARE

 

 

Lucrările trimise de participanții la prima ediție a Conferinței Naționale a Tinerilor Cercetători (CNTC 2015), organizată de către Romanian Association of Young Scholars (RAYS) și partenerii săi au următoarele oportunități de publicare:


Romanian Review of Young Researchers (RRYR) - este un  jurnal internațional, academic, cu acces liber și cu un riguros sistem de recenzare, cu apariție trimestrială editat de către Romanian Association of Young Scholars.

 

Romanian Journal of Social Sciences (RJSS) – este un jurnal academic internațional, multidisciplinar, recent apărut, cu apariție bianuală, ce publică lucrări din domeniul științelor sociale. Acest jurnal este editat exclusiv în limba engleză și este publicat de către Romanian Association of Young Scholars (RAYS) în lunile mai și noiembrie.

 

 
bottom of page