top of page

Apel la Contribuții (CfP)

05 decembrie 2015 (termen extins)

 

 

Romanian Association of Young Scholars are plăcerea de a vă invita la prima ediție a Conferinței Naționale a Tinerilor Cercetători (CNTC 2015). Evenimentul va avea loc în data de 12 decembrie 2015, la București și este co-organizat în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, Centrul de Cercetare în Etică Aplicată din cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București, Centrul de Studii și Documentare „Societate, Drept, Religie” și Facultatea de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice.

 

Conferința Națională a Tinerilor Cercetători este un eveniment academic dedicat explorării temelor de interes din domeniul științelor sociale. Astfel, invităm cercetători în stagii post-doctorale, doctori, doctoranzi și masteranzi cu interese de cercetare din aria științelor sociale să participe cu lucrări din următoarele domenii de studiu (și nu numai):

 • știință politică;

 • istorie;

 • filosofie și etică;

 • politici socio-economice;

 • finanțe, economie națională și mondială;

 • administrație publică;

 • științe ale educației;

 • studii pedagogice;

 • drept;

 • sociologie;

 • studii literare și culturale;

 • teologie;

 • geografie și globalizare;

 • relații internaționale și studii regionale,

 • egalitate de șanse, studii de gen, drepturile omului;

 • studii de securitate;

 • comunicare și mass-media;

 

Evenimentul va avea loc în data de 12 decembrie 2015 în București, România. La finalul fiecărei secțiuni, toți participanții vor primi un certificat de participare din partea Romanian Association of Young Scholars și a instituției co-organizatoare a secțiunii. De asemenea, lucrările finale vor fi publicate în unul dintre jurnalele academice coordinate și editate de către RAYS: Romanian Journal of Social Sciences (ISSN 2457 – 3019) și Romanian Review of Young Researchers (ISSN 2393 – 2775).

 

Totodată, CNTC 2015 pune la dispoziția participanților care nu își susțin prezentările în cadrul altei secțiuni o secțiune de postere. În cadrul acesteia, le este oferită posibilitatea celor înscriși, dar care nu pot participa fizic la lucrările conferinței, să își prezinte rezultatele cercetărilor prin afișarea posterului în ziua evenimentului. Încadrarea lucrării în cadrul secțiunii de postere se face la cererea expresă a participantului, odată cu trimiterea rezumatului. Ulterior primirii acceptului de participare, puteți trimite posterul până pe 05.12.2015. Posterele vor fi imprimate de echipa RAYS în format A2 și vor fi expuse în ziua evenimentului. Toți participanții din cadrul secțiunii de postere vor primi o copie scanata a diplomei (sau, la cerere, originalul prin Poșta română), iar lucrarea finală va fi publicată în unul dintre cele două jurnale academice ale RAYS.

 

Așteptăm propunerile voastre la adresa confnationala@rays.org.ro sau office@rays.org.ro până pe 05 decembrie 2015. Acestea vor fi redactate în limba română şi trebuie să conţină numele, statutul şi afilierea instituţională a autorului, titlul prezentării şi un rezumat (abstract) de  1.500-2.000 de caractere, însoțit de 3-5 cuvinte cheie. Candidații ale căror propuneri vor fi acceptate vor fi notificați prin e-mail.

 

Taxa de participare este de 200 RON și trebuie achitată după primirea notificării de acceptare. Taxa de participare include: participarea la lucrările și activitățile desfășurate în cadrul conferinței, certificatul de participare, materialele conferinței, publicarea lucrărilor și pauzele de cafea.

bottom of page