top of page

GHIDUL  PARTICIPANTULUI

 

 

TRIMITEREA REZUMATULUI

 

 


Propunerea dumneavoastră trebuie să include titlul lucrării cu care doriți să participați, numele, statutul și afilierea dumneavoastra instituțională. 

 

Rezumatul va fi redactat în limba română și va avea între 1500 – 2000 de caractere. În cuprinsul rezumatului este important să puneți accentul pe subiectul prezentării, întrebările de cercetare, metodele de cercetare utilizate, precum și pe structura viitoare lucrări.

 

Este important să aveți în vedere ca rezumatele trimise să aibă o structură clară și coerentă pentru a maximiza feed-back-ul din partea celorlalți participanți. De asemenea, în redactarea rezumatului păstrați un limbaj academic, formal, non-colocvial, necesar publicării propunerilor acceptate într-o broșură de abstracte.

 

Totodată, fiecare propunere trebuie însoțită de 3 – 5 cuvinte cheie pe care autorul le consideră relevante pentru subiectul ales.

 

În final, toate rezumatele trebuie trimise în variantă Word (.doc / .docx), scris Times New Roman, 12, spațiere 1.5, aliniere justify.

PREZENTĂRILE ÎN CADRUL CONFERINȚEI

 

 

Limba de lucru a conferinței este româna, astfel, prezentările din cadrul secțiunilor ar trebui susținute exclusiv în limba română.

 

Fiecare participant își va susține prezentarea în fața colegilor din cadrul respectivei secțiuni. Cei care, din motive obiective nu pot participa la eveniment, trebuie să trimită un poster ce va fi afișat în cadrul secțiunii de postere. În acest sens, aveți în vedere faptul că certificatul de participare include, pe lângă mențiunea numelui și a titlului prezentării și secțiunea în cadrul căreia aceasta a fost susținută. Participanții care, indifferent de motiv, nu vor participa la lucrările conferinței, nu vor primi certificatul de participare.

 

În cadrul secțiunilor, fiecare participant are la dispoziție 10 minute pentru a-și susține prezentarea, urmate de o sesiune de 5 minute de întrebări din partea audienței. Prezentarea trebuie să fie coerentă, clar structurată și accesibilă publicului general. Aceasta ar trebui să accentueze noutatea cercetării, sursele și metodele utilizate, precum și rezultatele obținute.

 

În cele din urmă, prezentările powerpoint trebuie să fie în format .ppt ( versiunea PowerPoint Presentations 2003). Este preferabil ca aceste prezentări să fie aduse pe un stick USB și să fie disponibile înaintea începerii lucrărilor pe secțiune. Unul dintre membrii sau voluntarii echipei organizatorice vă va asista în acest proces. Totuși, prezentările powerpoint nu sunt obligatorii.

SECȚIUNEA DE POSTERE

 

Posterele trebuie trimise în format .pdf până pe 05 decembrie 2015.

 

În elaborarea posterului vă rugăm să țineți cont de următoarele:

  • lungime: o pagină

  • formatul paginii: A2

  • mărimea minima a textului: 18

 

Posterul trebuie să includă:

  • titlul lucrării, numele autorului, statutul și afilierea instituțională ale acestuia;

  • introducere / obiectivele cercetării;

  • sursele și metodele utilizate;

  • rezultatele cercetării;

  •  bibliografie.

 

Totodată, trebuie să aveți în vedere faptul că posterul este menit să aibă impact visual, astfel că acesta trebuie să cuprindă mai puțin text și mai multe imagini, grafice, sau tabele, ce sunt relevante pentru subiectul prezentat.

bottom of page