top of page

Module Școala RAYS 2022
Limbaj și Scris Academic

Modulul 1.

Pregătire și planificare

 • brainstorming

 • identificarea surselor de cercetare

 • tehnici utile pentru cercetare

 • strategii pentru o lectură eficientă

 • cum luăm notițe?

 • gândirea critică

 • harta întrebărilor

 • planul lucrărilor

Modulul 2.

Literatura de specialitate

 • definiție

 • rol

 • principiul relevanței

 • de unde și cum începem?

 • structură

 • referințe autori

 • limitări

Modulul 3.

Elemente de structură

 • formularea titlului

 • paragrafe

 • secțiuni și sub-secțiuni

 • introducere

 • metodologie

 • prezentarea și analiza rezultatelor cercetării

 • concluzii

 • editare

Modulul 4.

Sisteme de referințe

 • utilitate

 • modalități de citare

 • categorii de informații care necesită/ nu necesită referințe

 • acuratețe

 • sistemul de referințe Chicago

 • sistemul de referințe Harvard

 • sistemul de referințe MHRA (Modern Humanities Research Association)

 • footnotes vs. endnotes

 • cum se construiește o bibliografie

 • soft-uri utile

Modulul 5.

Elemente de stil

 • caracteristici stilistice

 • stilul narativ

 • stilul descriptiv

 • stilul empiric

 • stilul critic

 • stilul personal și reflectiv

 • persoana I în limbajul academic

 • tabele și alte elemente vizuale

 • greșeli frecvente

 • expresii utile

 • expresii de evitat

Modulul 6.

Ce este plagiatul și

cum îl evităm?

 • ce este plagiatul?

 • tipuri de plagiat

 • integritate academică

 • indicarea surselor

 • soft-uri utile

Modulul 7.

Norme de tehnoredactare

 • teze de doctorat

 • lucrări de disertație

 • lucrări de licență

 • articole științifice

 • abstractul/rezumatul unui articol

 • recenzii

*Modulul 7. Norme de tehnoredactare se va modifica în funcție de nivelul și cerințele participanților (ex. dacă nu sunt participanți de la ciclul de licență, nu se va discuta despre tehnoredactarea lucrărilor de licență).

**Toate modulele și workshop-urile LSA 2022 presupun discuții și exerciții practic-aplicative.

***Toate materialele de lucru - teoretice și aplicative - sunt incluse în taxa de participare.

bottom of page